Stad Diksmuide
Stad Diksmuide
17 Oct

Laat je stem horen via de vernieuwde adviesraden

Adviesraden zijn al decennialang onmisbaar om burgers inspraak te geven in het beleid. Een nieuwe afsprakennota wil meer inwoners de kans geven om hun stem te laten horen. Of het nu gaat om cultuur, duurzaamheid en milieu, sport, landbouw of om zowel jongeren als ouderen het woord te geven …

Alle adviesraden in de stad werkten tot voor kort allemaal met verschillende regels. De nieuwe afsprakennota wil zoveel mogelijk raden op dezelfde manier laten functioneren en geldt voor alle raden, uitgezonderd de GECORO. Die heeft wettelijk gezien te veel regels om rekening mee te houden.

Het opzet van deze verandering is om het inwoners gemakkelijker te maken om zich voor een kortere periode te kunnen engageren voor bepaalde thema’s of projecten. Dat kan voortaan in zogenaamde teams of werkgroepen van een adviesraad. Wie voor langere tijd een stempel wil drukken, kan terecht in een stuurgroep.

Stuurgroep vs. teams

  • Stuurgroep

Mensen die hierin zetelen, sturen de werking van de adviesraad aan en zijn het aanspreekpunt voor het lokaal bestuur. Elke stuurgroep heeft een voorzitter en secretaris. Het lidmaatschap loopt gelijk met de legislatuur van het beleid (maximum 6 jaar).

  • Team

Elke adviesraad kan voor – al dan niet tijdelijke – opdrachten een team oprichten. Een team kan over heel uiteenlopende zaken gaan: de organisatie van een activiteit (denk aan bijvoorbeeld de sport- en cultuurprijzen, FairTrade avondmarkt …), knelpuntenwandeling, vrijwilligerswerking, erfgoed, beeldende kunst …

In de praktijk

De bedoeling is om deze nieuwe manier van werken uit te proberen tot het einde van de huidige bestuursperiode, eind 2024. Daarna volgt een evaluatie en eventuele bijsturing waar nodig.

Stel je kandidaat

Heb je interesse in één of meerdere thema’s en adviesraden? Of wil je gewoon eens proeven van wat dat allemaal precies inhoudt? Stel je kandidaat of geef je interesse door via www.diksmuide.be/inspraak-v-d-burger, communicatie@diksmuide.be of 051 79 32 15.

Voor een overzicht van de erkende adviesraden kun je hier terecht.

Nice
1
Thanks
3

Activity in the digital neighbourhoodnetwork Hoplr

Diksmuide Centrum West
1 like
1 comment
Diksmuide Centrum Oost-Zuid
2 likes
Nieuwkapelle - Oudekapelle - Sint-Jacobskapelle
1 like
arrow_upward