F
Freddy Deschacht
28 Jan 2021

Verniewing de Kupe

Maak er een site waar de jeugd veilig kan spelen , geef de jeugdbewegingen een plaats ,zorg voor een polivalente zaal met kleine horeca ,een zaal waar de jeugd en jongeren kan samenkomen eventueel met ouderen . Een groenzone en voldoende parking ook voor fietsers. Een verzamelplaats voor alle inwoners .

25%
75%
This is part of
folder Project
Wat gebeurt er met site De Kupe?

In deze legislatuur (die loopt tot 2024) willen we samen met jullie als inwoners tot een idee komen voor 'De Kupe' om in de volgende bestuursperiode uit te voeren.

De voorwaarden:

  • het moet een publiek nut hebben
  • geen hoogbouw
Read more
arrow_upward