M
Marieke Uzeel
29 Jan 2021

Co-workingsruimte

In tijden van crisis en grote leegstand is ondernemen voor de ‘durvers’, waarom niet laagdrempeliger werken en jonge/startende ondernemers een (tijdelijke) ruimte geven waar er kan gestart worden, geproefd van het zelstandig werken, aan co-working kan gedaan worden & waar ruimte is om met sociale organisaties samen te werken als werkplekleren, vrijwilligerswerk...

14%
86%
This is part of
folder Project
Wat gebeurt er met site De Kupe?

In deze legislatuur (die loopt tot 2024) willen we samen met jullie als inwoners tot een idee komen voor 'De Kupe' om in de volgende bestuursperiode uit te voeren.

De voorwaarden:

  • het moet een publiek nut hebben
  • geen hoogbouw
Read more
arrow_upward