M
Marc Vandenbussche
30 Jan 2021

Creatieve site voor jongeren !

Het oude zwembad zou de ideale plaats kunnen zijn voor een nieuwe creatieve invulling voor de jongeren. Hierbij denk ik dan vooral aan een zeefdrukatelier, een studio voor fotografie en/of video, tentoonstellingsruimte voor jonge beeldende kunstenaars, repetitieruimtes voor jonge muzikanten en dit in combinatie met de integratie van de Jeugddienst en de Fietsbieb. Zo kunnen jongeren hun eigen concepten uitwerken en hun dromen verwezenlijken !

25%
75%
This is part of
folder Project
Wat gebeurt er met site De Kupe?

In deze legislatuur (die loopt tot 2024) willen we samen met jullie als inwoners tot een idee komen voor 'De Kupe' om in de volgende bestuursperiode uit te voeren.

De voorwaarden:

  • het moet een publiek nut hebben
  • geen hoogbouw
Read more
arrow_upward