J
Jan Vannobel
02 Feb 2021

Open ruimte met plaats voor beachvolley, skatepark, jeu-de-boules, fitness, .....

Mits sport mij nauw aan het hart ligt, zou ik een open ruimte creëren die aansluit op het reeds bestaande stadspark, waar plaats is voor o.a. beachvolley, een skatepark, jeu-de-boules, fitness-toestellen,.... Enkele van deze zaken waren aanwezig op de vroegere site van De Pluimen maar zijn jammer genoeg verdwenen door de komst van de nieuwe sporthal en zwembad. Ik veronderstel dat dit grotendeels komt door plaatsgebrek, maar zou in mijn ogen perfect op deze locatie kunnen ingepland worden.

21%
79%
This is part of
folder Project
Wat gebeurt er met site De Kupe?

In deze legislatuur (die loopt tot 2024) willen we samen met jullie als inwoners tot een idee komen voor 'De Kupe' om in de volgende bestuursperiode uit te voeren.

De voorwaarden:

  • het moet een publiek nut hebben
  • geen hoogbouw
Read more
arrow_upward