P
Paul Claus
04 Feb 2021

Voor een meer leefbare stationsomgeving

Bij behoud gebouwen

  • Herlokalisatie stadsbibliotheek en stadsarchief
  • behoud van cafetaria / aanleg zomerterras
  • ontmoetingsruimten voor senioren
  • ruimtes voor studenten tijdens de examenperiodes
  • vergaderlokalen voor verenigingen

Bij afbraak van gebouwen

  • herstellen van de oude stadswallen en parkfunctie
  • realisatie van aanvullende toegang tot het stadspark
  • geen nieuwe parkeergarage of hoogbouw
29%
71%
This is part of
folder Project
Wat gebeurt er met site De Kupe?

In deze legislatuur (die loopt tot 2024) willen we samen met jullie als inwoners tot een idee komen voor 'De Kupe' om in de volgende bestuursperiode uit te voeren.

De voorwaarden:

  • het moet een publiek nut hebben
  • geen hoogbouw
Read more
arrow_upward