P
Patrick Neyt
08 Feb 2021

een groene en sociaal-culturele oase als uitbreiding van het stadspark

Ontmoetings- en cultuurcentrum

  • het zwembad (het bassin) : een permanente tentoonstellingsruimte
  • de kleedkamers & douches : modulaire vergaderruimtes met achteraan een ruimte voor bijeenkomsten met uitzicht op de evenementensite (zie verder)

Groenzone

  • de hoogte van het bestaande hoofdgebouw reduceren
  • bovenop het dak : een grasplein met speelpleintje en zitplaatsen.
  • dit grasplein verbinden met het Monument Admiraal Ronarch door een groene zone met beplanting en een wandellus

Evenementensite

  • de achterste gebouwen en het naastgelegen terrein : opwaarderen tot een locatie voor - evenementen voor elke doelgroep van de bevolking.
  • een cafetaria-ontmoetingsruimte en een arena met tribune.

Beelden zeggen meer dan woorden. In bijlage vindt U schetsen en een gedetailleerde uiteenzetting van mijn voorstel. Bedankt om dit te lezen.

55%
45%
This is part of
folder Project
Wat gebeurt er met site De Kupe?

In deze legislatuur (die loopt tot 2024) willen we samen met jullie als inwoners tot een idee komen voor 'De Kupe' om in de volgende bestuursperiode uit te voeren.

De voorwaarden:

  • het moet een publiek nut hebben
  • geen hoogbouw
Read more
arrow_upward