Katelijn Maes
Katelijn Maes
17 Feb 2021

Ontmoetingsruimte voor jong en oud

Het gebouw weg doen en er een ruime en uitdagende speeltuin van maken. Waar kinderen zelf hun fantasie kunnen gebruiken om iets te bouwen, waar ze kunnen klimmen, lopen, glijden, ... Liefst zo natuurlijk mogelijk. En voor de ouders of toezichten een leuke plaats waar je kan zitten, iets drinken en contacten leggen met andere ouders. Eventueel ook een openluchtsportplaats voor jongeren of ouders.

33%
67%
This is part of
folder Project
Wat gebeurt er met site De Kupe?

In deze legislatuur (die loopt tot 2024) willen we samen met jullie als inwoners tot een idee komen voor 'De Kupe' om in de volgende bestuursperiode uit te voeren.

De voorwaarden:

  • het moet een publiek nut hebben
  • geen hoogbouw
Read more
arrow_upward