J
jo seys
24 Feb 2021

herstel de site in de oorspronkelijke staat als onderdeel van het stadspark

De site waar het zwembad werd gebouwd was, voor zover ik weet, een stuk van de middeleeuwse stadswal rond het centrum. Dit herstellen zou meer open ruimte creëren en het stadspark kan op die manier worden uitgebreid. Eventueel een ligweide voorzien. Er staan daarenboven nog genoeg ruimtes leeg om andere projecten te realiseren.

71%
29%
This is part of
folder Project
Wat gebeurt er met site De Kupe?

In deze legislatuur (die loopt tot 2024) willen we samen met jullie als inwoners tot een idee komen voor 'De Kupe' om in de volgende bestuursperiode uit te voeren.

De voorwaarden:

  • het moet een publiek nut hebben
  • geen hoogbouw
Read more
arrow_upward