D
dieter Vansteelandt
26 Feb 2021

Parkplein

Een uitbreiding van het stadspark met een extra plein, rondom rond voorzien van beplanting. Naar analogie van bijvoorbeeld het plein naast het Leopoldpark in Oostende waar er dan de mogelijkheid is om bijvoorbeeld de Kerstmarkt & andere kleine evenementen te organiseren (ontlasten van de Grote Markt). Er kunnen banken rondom rond geplaatst worden om bvb de vele mensen die woonachtig zullen zijn op de site van het Partersvat te kunnen laten genieten van de openlucht. Tevens is dit een heropwaardering van het stadspark die misschien meer bezoekers zal lokken als er iets te doen is op het plein.

70%
30%
This is part of
folder Project
Wat gebeurt er met site De Kupe?

In deze legislatuur (die loopt tot 2024) willen we samen met jullie als inwoners tot een idee komen voor 'De Kupe' om in de volgende bestuursperiode uit te voeren.

De voorwaarden:

  • het moet een publiek nut hebben
  • geen hoogbouw
Read more
arrow_upward