R
René Vanoverschelde
26 Feb 2021

Digipaleis

Omvormen en inrichten van het gebouw tot digitaal centrum voor telewerk in groepsverband. Vermijden van de negatieve gevolgen van het thuistelewerk.

33%
67%
This is part of
folder Project
Wat gebeurt er met site De Kupe?

In deze legislatuur (die loopt tot 2024) willen we samen met jullie als inwoners tot een idee komen voor 'De Kupe' om in de volgende bestuursperiode uit te voeren.

De voorwaarden:

  • het moet een publiek nut hebben
  • geen hoogbouw
Read more
arrow_upward